U novčaniku osjetio.

Ovdje su slike od novčanik koji sam napravio sa svojim malim rukama. Bacite pogled na tutorial ...
Idi na slikama s mišem za veću njima!

Najnovija stvaranje
Najnovija stvaranju, u DOS-u
Najnovija stvaranje, otvoriti
Najnovija stvaranje, otvoriti
Najnovija stvaranje, otvoriti
Najnovija stvaranje, otvoriti
Najnovija stvaranje, otvoriti
Najnovija stvaranje, otvoriti
Najnovija stvaranje, otvoriti
Najnovija stvaranje, otvoriti
Najnovija stvaranje, otvoriti
Najnovija stvaranje, otvoriti
Najnovija stvaranje, otvoriti
Najnovija stvaranje, otvoriti
Najnovija stvaranje, otvoriti
poptop-parietal