Handledning

En plånbok filt

Material:

Regissör:

Rita och skär ut till mallar för din plånbok:
templates papper fasta på boj

Dekorera med tre styck sömnad former kände du skär noga. Det är möjligt att rita och klippa sina mallar, för att göra en stjärna till exempel. Points och olika färger på din son att samla bitar.

dekorerad bitar
Förbered linjesjöfarten :
  lining
Sömnad tillsammans
montering av luckan, utsidan och insidan


Sätt linjesjöfarten i handväskan (inom dansl'extérieur) och sedan sy framsidan av liner med främre del'extérieur.

linjesjöfarten monteras och sys på framsidan av plånboken

Montera luckan med kroppen i din plånbok, säkert med stift. SEW luckan med baksidan (yttre beklädnaden +). Var noga med att inte sy den främre Duport med pengar! För att undvika detta olyckligt misstag, rabattreet stift uppsättning med främre (se bild, det är uppenbart att förklara).

rabbatre framsidan att undvika sömnad främre och bakre och stänga plånboken
coudre le rabat

Framsida
back view
plånböcker öppna


poptop-parietal
poptop-parietal